Inspiration,  Karriere,  Life Hacks

Den økonomiske straf for at få børn

[featured-img]

Hvordan ser din løn ud efter du har fået børn?

Ligestillingsdebatten raser som altid, og der er meget snak om at det jo er folks eget valg at få børn. Det er korrekt, men der er også meget som trækker i retning af, at samfundet diskriminerer kvinder, som rent faktisk tager valget om at få børn. Blandt andet når man ser på lønudviklingen.

Denne artikel i Politiken illustrerer fint, hvordan kvinder aldrig får indhentet det løngab der kommer når de tager på barsel. 10 % tab af løn per barn.. Jeg har selv 2 børn, og burde derfor ligge  ca 20 % under gennemsnittet. Og det gør jeg stort set også. På trods af at jeg er privatansat, og tilmed ansat på en virksomhed som har mange tiltag for at lette medarbejdere med børns vilkår. Men lønnen følger ikke med.

Det er også nemt for virksomheden at sige, “nå, nu er xxx på barsel, så behøver vi ikke regulere hendes løn ret meget, for hun har jo ikke ydet noget i denne periode”. Det er rigtigt på den ene side, men på den anden side har hun bidraget til samfundet ved at sikre børneproduktionen, og dermed lavet nye potentielle medarbejdere til firmaet. Og det er ikke ferie, når man er på barsel. Det er hårdt arbejde.

Derudover så mener jeg at man tilegner sig væsentlige kompetencer når man går på barsel. Det er en lang stress test, og man opnår i den grad den nye evne, som så mange firmaer efterspørger, nemlig robusthed! Og så bliver man utrolig effektivt, særlig fordi de fleste altid har en bagkant som hedder “hente i børnehave inden den lukker kl 17”. Jeg undrer mig ofte over hvad jeg lavede på kontoret før jeg fik børn. Jeg udfører mere arbejde nu fra 8-16, end jeg nogensinde gjorde fra 8-17.30.

Løngabet er den forkerte vej at gå, hvis man ønsker motiverede medarbejdere i sin arbejdsstyrke. Når man som kvinder kommer retur, og ser hvad de mandlige medarbejdere får i lønningsposen, på trods af ens kompetencer, så kan man næsten ikke undgå at blive lidt bitter.

Eller for de kvinder, som står udenfor arbejdsmarkedet når de bliver gravide, og som efter barslen får virkelig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på lige fod med mændene.

»Vi kan se, at mænd og kvinder, der får børn sammen, stort set har samme udvikling i deres løn i de fem år op til barnets fødsel. Men så falder kvindens løn brat, mens mandens er upåvirket. 80 procent af løngabet mellem mænd og kvinder kan forklares med, at hun får børn«, siger Jakob Egholt Søgaard, ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet.

Dette citat stammer fra artiklen i Politiken, og det er da skræmmende! Jeg håber at nogle virksomheder begynder at indse det store problem vi har, både med den manglende befolkningstilvækst, og kvindernes rolle på arbejdsmarkedet.

 

 

 

 

5 kommentarer

 • Kristina

  Jeg synes, at det er en interessant debat, men selvom jeg er kvinde, er jeg ikke helt enig i din argumentation.

  “Det er også nemt for virksomheden at sige, “nå, nu er xxx på barsel, så behøver vi ikke regulere hendes løn ret meget, for hun har jo ikke ydet noget i denne periode”. Det er rigtigt på den ene side, men på den anden side har hun bidraget til samfundet ved at sikre børneproduktionen, og dermed lavet nye potentielle medarbejdere til firmaet.”

  At få børn er et personligt valg, som ikke har noget som helst med dit arbejdsliv at gøre. Derfor skal det heller ikke have indflydelse på din lønregulering efter min mening. Men det betyder altså hverken i positiv eller negativ retning. Det er diskrimination og en lovovertrædelse, hvis man holder barslende medarbejdede ude af en lønregulering, alene fordi de er på barsel/orlov. Man skal altså følge den generelle lønstigning i firmaet, men det er klart, at man kan have svært ved at opretholde en performancebonus på barsel. I stedet må man udbetale en forholdsmæssig bonus, det er både lovligt og retfærdigt i min optik. Med andre ord, negativ forskelsbehandling er forbudt ved lov og bør påtales og om nødvendigt sanktioneres. Men jeg kan ikke se, at arbejdsgiver skal belønne medarbejdere heller, fordi de producerer borgere/medarbejdere/kunder 🙂

  Det faktum at man bidrager til samfundet med flere borgere, er ikke en udgift arbejdsgiver bør afholde efter min mening. Jeg er stor fortaler for en mere kompenserende barselsordning, hvor arbejdsgiver i højere grad kan få dækket sin lønudgift.

  • Corporate Mor

   Hej Kristina
   Mange tak for din kommentar! Det er rigtig godt at vi får en debat igang.

   Nu er min kommentar om at “producere samfundsborgere” selvfølgelig sat lidt på spidsen. Men problemet som jeg ser det, er at børn faktisk påvirker dit arbejdsliv i høj grad. Du kan ikke som i “gamle dage” skille privatliv og arbejdsliv ad. Og det bør anerkendes i virksomheden. Samme virksomhed som efterspørger “hele mennesker”, men som ikke vil betale det samme for kvinder som for mænd. Netop fordi kvinderne skal på barsel.

   Du kommer nemt udenom kravet med lønregulering, hvis du bare smider 100 kr efter kvinden på barsel. Hendes mandlige modstykke får så 1000 kr, og så er hun allerede 900kr bagud. Pga. sit selvalgte barn. Det er ikke rimeligt, det er jeg helt enig i, men det er sådan det er pt.
   Du skriver at det bør sanktioneres, men hvis du ellers er glad for din arbejdsplads, så farer du vel ikke til fagforeningen? Eller hvordan skulle det foregå i praksis?
   Jeg har været til lønforhandling under barsel, hvor jeg fik en “lønstigning” på 1.5% om måneden. Mindre end inflationen, dvs. en reel lønnedgang. Jeg prøvede at argumentere alt hvad jeg kunne for ,at jeg skulle have mere, men al vægten på lagt på min manglende performance, og det ultimative våben “der er jo ikke flere penge at give”…
   Skulle jeg have klaget til HR eller den næste leder i rækken? Jeg tror udfaldet havde været det samme.

   Det jeg efterspørger er en holdningsændring hos arbejdsgiverne, så kvinderne ikke skal gå ned i løn, fordi de vælger at få børn. Jeg tror at mere orlov til fædrene også kunne være løsning, så mødre kan komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigere.
   Men ideelt set, så burde kvinder kunne tage det år eller hvor meget tid de gerne vil have med deres barn, uden at skulle miste deres mulighed for lønstigning.
   Løngabet er jo også en stor faktor, når netop barslen skal fordeles. Der er ofte en økonomisk fordel ved at lade mor får mere barsel end far, da far tjener flere penge.
   Og det selvom far sandsynligvis gerne vil gå hjemme.

 • Kristina

  Jeg har desværre ikke noget quick fix oppe i ærmet, det havde ellers været dejligt. Som sagt er jeg helt enig i, at vi som samfund har interesse i at producere flere borgere.

  Men jeg mener også, at man lægger en meget stor byrde på særligt små virksomheder. Én ting er udgiften til en medarbejder på barsel, men som oftest er man nødt til at have en vikar til at varetage opgaverne imens. Til det regnestykke hører så med, at arbejdsgiver kun kan få en vis refusion for den barslende medarbejder. Er det rimeligt?

  Mit bedste forslag er, at vi i Danmark får en offentlig pulje, hvor alle kollektivt betaler ind til – måske ligesom ATP osv – hvorved arbejdsgivere får fuld refusion for lønudgifter til barslende. Og uanset om det er mænd eller kvinder.

  Hvis jeg selv konkret blev udsat for forskelsbehandling, som ville jeg tage det med min nærmeste chef, som er CEO for vores virksomhed. Hvis der ikke var lydhørhed, så ville jeg skriftligt gøre opmærksom på, at det er en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Forudsat det ikke førte til noget, så ville jeg formentlig skifte job og indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet (og vinde).

  Det er grimt, hvis det skal være sådan. Men omvendt får man intet ud af, at arbejdsgiverne slipper afsted med det. Hvad fik dine øvrige kollegaer, da du fik 1,5%?

 • Nina

  Tak for link 🙂
  Som jeg ser det – og har skrevet – er problemet jo også at dine mandlige kollegaer i lige så høj grad som dig bliver forældre, men at det ikke ses som noget problem hverken af dem, chefen eller samfundet. Dermed bliver det jo en enormt tung byrde at skulle bære for kvinder, og endnu mere hvis man nægter at se det som et strukturelt problem, fordi “børn er et individuelt valg”, og individet (altså kvinden i det allerfleste tilfælde) således må tage lønnedgange m.m. på trods af at vi som samfund faktisk har behov for at der produceres nye mennesker.

 • Camilla

  Jeg hæftede mig især ved det med, at man bliver mere effektiv af at få børn.
  Det kan jeg skrive under på!
  Før arbejdede jeg egentlig ganske effektivt som forfatter – bare når det lige passede mig.
  I dag arbejder jeg super effektivt fra 9-15 og så kommer Ungen altså hjem.
  Jeg var sikker på det betød færre udgivelser og lavere årsindkomst, men det gør det ikke!
  For jeg er simpelthen blevet mere selvstændig og målrettet.
  Nu er det jo noget andet at være ansat – men hvis det samme gælder ansatte, så er det da værd at belønne folk efter barsel, som du er inde på:-)

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.